Bent u op zoek naar een doelgerichte en praktische training op het gebied van mondelinge of schriftelijke communicatie, gegeven door ervaren en deskundige trainers? Of zoekt u professionele tekstschrijvers voor het vervaardigen of redigeren van uw zakelijke teksten? Wellicht wilt u deskundig advies over de structuur, het verloop en de verandermogelijkheden van de communicatie in uw organisatie? U kunt bij ons terecht.

 

Wie wij zijn

Jurg & Wekking is een samenwerkingsverband van ervaren professionele communicatietrainers en -adviseurs. Wij ontwikkelen en verzorgen trainingen die erop gericht zijn de schriftelijke en/of mondelinge communicatieve vaardigheden van management medewerkers te vergroten. Op die wijze dragen wij bij aan de optimalisering van de communicatie binnen uw organisaties en de professionalisering van de bedrijfsuitingen.

Direct effect is een belangrijk doel bij al onze trainingen maar daarnaast en tegelijkertijd richten wij ons op blijvend effect. Individuele coaching van deelnemers tijdens, maar ook na afloop van de training is daarom een belangrijke trainersactiviteit. Daarnaast komt het voor dat reorganisatie van de bestaande communicatielijnen nodig blijkt om blijvend effect te genereren.

Al onze trainers zijn academisch opgeleide communicatiedeskundigen en hebben minimaal 10 jaar trainingservaring. De didactische aanpak in onze trainingen is weloverwogen en gericht op het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat voor iedere individuele deelnemer.

 

Onze uitgangspunten

Iedere organisatie is uniek en heeft haar eigen cultuur, eisen, wensen en problemen. Dat betekent voor ons dat wij met iedere opdrachtgever de bestaande communicatie problemen analyseren en de opleidings- of adviesvraag in kaart brengen. In overleg met u stellen wij dan een adviestraject, een opleiding of een combinatie van beide samen. Soms is het resultaat van deze eerste fase in onze samenwerking dat wij een bestaand product aanbieden, in andere gevallen ontwikkelen wij een adviestraject of training geheel op maat.

Wij denken dat het niet mogelijk is om medewerkers binnen enkele dagen complexe communicatieve vaardigheden aan te Ieren. Vaardigheden maakt een mens zich eigen door te experimenteren en te oefenen. Bij communicatieve vaardigheden gaat het leerproces sneller wanneer cursisten oefenen aan de hand van richtlijnen en onder begeleiding. Die richtlijnen bieden wij zo concreet mogelijk in onze trainingen. Het oefenen gebeurt in de praktijk. Jurg & Wekking coacht en begeleidt bij dat oefenen in de praktijk.

De adviezen en de trainingen die wij geven zijn van hoge kwaliteit, daar zijn wij van overtuigd. Wij hebben het vermogen om mensen te motiveren, wij kunnen ze iets Ieren en we weten hoe het functioneren van mensen in organisaties kan verbeteren. Maar dat is allemaal geen garantie voor succes. Ondersteuning van onze activiteiten door het management is noodzakelijk. Leidinggevenden moeten weten wat hun medewerkers Ieren en ze moeten hen kunnen begeleiden. Vaak organiseren wij daarom voor de leidinggevenden van onze cursisten aparte trainingen waarin ze Ieren hoe ze hun medewerkers kunnen coachen bij het in de praktijk brengen van de geleerde communicatieve vaardigheid. Verder toetsen we waar mogelijk achteraf of de gestelde doelstellingen gehaald zijn.