Onderzoek en advies

Wij onderzoeken de communicatie in en van organisaties. Wij kunnen voor u onderzoeken hoe uw klanten de kwaliteit van de uitgaande correspondentie ervaren, wat de sterke en zwakke punten van uw medewerkers zijn, hoe leesbaar en begrijpelijk uw instructies en handleidingen zijn, hoe de informatiestromen in uw organisatie lopen en hoe ze zouden moeten lopen, welke modellen geschikt zijn voor de teksten die in uw organisatie geschreven worden.

Al onze medewerkers die onderzoek uitvoeren, hebben een universitaire opleiding en onderzoekservaring. Daarnaast hebben wij contacten met twee universiteiten. Met deze academische achtergrond en onze pragmatische inslag kunnen wij gerichte 'en uitvoerbare adviezen geven.