Het coachen van schrijvers

Doelgroep

Leidinggevenden die hun medewerkers moeten begeleiden bij het schrijven van nota's, notities en andere teksten

Doelen

De deelnemers Ieren de door hun medewerkers geschreven teksten op een gestructureerde manier te beoordelen. Ze Ieren effectieve feedbackgesprekken over teksten met hun medewerkers te voeren.

Inhoud