Functioneren en communiceren

Opzet en werkwijze

Een individueel begeleidingstraject, voor het verbeteren van het functioneren en/of communicatieve vaardigheden, is opgebouwd uit de volgende drie fasen.

Diagnosefase

Voordat wij een begeleidingsprogramma kunnen opstellen, moeten wij een helder inzicht hebben in de communicatieproblemen van de cursist. Daarom houden wij een uitgebreid intakegesprek met zowel de cursist als met zijn of haar leidinggevenden. Eventueel observeren wij de cursist in zijn of haar werksituatie. Op grond hiervan stellen wij de individuele problemen vast en doen we een voorstel aan de opdrachtgever voor een remediëringsprogramma.

Begeleidingsfase

De begeleidingsfase bestaat uit een aantal contacturen waarin de trainer de noodzakelijke theorie behandelt en de cursist laat oefenen aan de hand van oefeningen die direct worden nabesproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video- opnamen.

Nazorgfase

Enkele maanden na het begeleidingsprogramma evalueert de cursist met de trainer de vorderingen in de praktijk. Samen maken zij een sterkte/zwakte-analyse en bepalen ze een strategie om de nog aanwezige zwaktes te verbeteren. Afhankelijk van de vorderingen van de cursist en in overleg met de opdrachtgever kan deze feedbackronde één of meerdere malen herhaald worden.

Tijdsbesteding

De te besteden tijd bij een individueel begeleidingsprogramma is geheel afhankelijk van de ernst en de omvang van de communicatieproblemen van de cursist.