Individuele schrijfbegeleiding

Opzet en werkwijze

Een individueel schrijfbegeleidingsprogramma wordt altijd afgestemd op de wensen van onze opdrachtgever is opgebouwd uit de volgende drie fasen.

Diagnosefase

Voordat wij een begeleidingsprogramma kunnen opstellen, moeten wij een helder inzicht hebben in de specifieke schrijfproblemen van de cursist. Daarom vragen wij hem of haar een vragenformulier in te vullen en dit samen met een aantal zelfgeschreven teksten aan ons op te sturen. Op grond van onze analyse van de teksten en de beantwoorde vragen van het formulier, stellen wij de individuele schrijfprobiemen vast en doen we een voorstel aan de opdrachtgever voor een remediëringsprogramma.

Begeleidingsfase

De begeleidingsfase bestaat uit een aantal contacturen waarin de trainer de noodzakelijke theorie behandelt en dit de cursist laat oefenen aan de hand van korte oefeningen die direct worden nabesproken. Daarnaast worden de grotere schrijfopdrachten besproken die de cursist in de praktijk moet gaan uitvoeren. De uitwerkingen van deze opdrachten stuurt de cursist op aan de trainer. Ze worden steeds aan het begin van een volgende contactsessie nabesproken op sterke en zwakke punten.

Nazorgfase

Enkele maanden na het begeleidingsprogramma stuurt de cursist de trainer nog een tekst, die hij na de laatste begeleidingsbijeenkomst in zijn werkpraktijk geschreven heeft. De trainer maakt een sterkte/zwakte-analyse van deze tekst en bespreekt die met de cursist. Afhankelijk van de vorderingen van de cursist en in overleg met de opdrachtgever kan deze feedbackronde één of meerdere malen herhaald worden.

Tijdsbesteding

De te besteden tijd bij een individueel begeleidingsprogramma is geheel afhankelijk van de ernst en de omvang van de schrijfproblemen van de cursist.