Instructieve teksten schrijven

Doelgroep

Stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, technisch medewerkers en adviseurs die handboeken, instructies, procedures, richtlijnen of delen daarvan schrijven.
Het opleidingsniveau van deelnemers aan deze training is minimaal MBO.

Doelen

De deelnemers vergroten hun inzicht in de eisen die aan instructieve teksten gesteld worden Ze vergroten hun vaardigheid in het bepalen van de juiste inhoud, het helder structureren, begrijpelijk formuleren en doelgericht reviseren van instructieve teksten.

Inhoud

 

Duur

Vier dagen met na een half jaar een terugkomdag.