Klantgericht werken

Doelgroep

Medewerkers die vanuit een klantgerichte houding willen functioneren.

Doelen

De deelnemers Ieren een goede relatie met de klant op te bouwen en te handhaven; ze Ieren een klantgerichte houding te handhaven in lastige situaties en op een klantvriendelijke wijze om te gaan met klachten van de klant.

Inhoud

Duur

Drie dagen