Presentatietechnieken

Doelgroep

Personen die presentaties houden, lezingen geven of spreekbeurten verzorgen.

Doelen

De deelnemers Ieren zich effectief voor te bereiden op een presentatie. Ze vergroten hun vaardigheid in het houden van presentaties zodanig dat het publiek geboeid wordt en de spreker zijn doel bereikt.

Inhoud