Schriftelijk rapporteren

Doelgroep

Medewerkers die korte rapporten, notities en voortgangsverslagen schrDven.

Doelen

De deelnemers vergroten hun inzicht in de eisen die aan verschillende sporten rapporten gesteld worden. Ze vergroten hun vaardigheid in het structureren, formuleren en reviseren van verschillende soorten teksten.

Inhoud

Duur

Drie dagen met na een half jaar een terugkomdag.