Speeches schrijven

Doelgroep

Medewerkers van een organisatie die speeches schrijven die door hen zelf of door anderen, zoals directeuren, voorzitters of bewindslieden, worden uitgesproken.

Doelen

De deelnemers Ieren hoe ze de opdracht voor het schrijven van een speech optimaal kunnen uitvoeren. Ze vergroten hun vaardigheid in het schrijven van boeiende, gemakkelijk uit te spreken speeches.

Inhoud

Duur

Drie dagen, steeds met twee weken tussenruimte. Deze dagen zijn zo gepland dat de deelnemers in de gelegenheid zijn tussen de cursusdagen voorbereidingsopdrachten uit te voeren.