Vergaderen

Doelgroep

Personen die regelmatig deelnemen aan vergaderingen of vergaderingen voorzitten, ondernemingsraden en managementteams.

Doelen

De deelnemers Ieren zich effectief voor te bereiden op vergaderingen en vergroten hun vaardigheid in het vergaderen of voorzitten van vergaderingen. Ze krijgen bovendienmeer inzicht in problemen en processen die kunnen optreden bij communicatie in groepen en Ieren hoe ze dergelijke problemen kunnen hanteren.

Inhoud