Zakelijk corresponderen

Doelgroep

De training is bestemd voor medewerkers die brieven schrijven.

Doelen

De deelnemers vergroten hun inzicht in de eisen die aan verschillende soorten brieven gesteld worden. Ze vergroten hun vaardigheid in het opstellen van begrijpelijke en aanvaardbare brieven.

Inhoud