Trainingen

Wij hebben een aantal beproefde programma's voor verschillende trainingen. Deze standaard programma's vormen de basis voor de trainingen die wij geven. Maar ook niet meer dan dat: inhoud, vorm en duur van iedere training stemmen wij af met onze opdrachtgevers. Wat de cursisten moeten en kunnen Ieren staat daarbij centraal.

Aan trainingen mondelinge communicatie kunnen zes tot tien cursisten deelnemen. Bij trainingen schriftelijke communicatie geldt een groepsgrootte van maximaal twaalf personen.

Veel van onze trainingen vinden plaats binnen de organisatie van de opdrachtgever. Wanneer ook de avonden in het programma betrokken zijn, worden de trainingen meestal op een externe locatie georganiseerd door onze opdrachtgevers. Indien gewenst kunnen wij voor trainingsruimte en faciliteiten zorgen.

 

Trainingen op het gebied van schriftelijke communicatie:

 • Beleids- en adviesrapporten schrijven
 • Schriftelijk rapporteren
 • Speeches schrijven
 • Instructieve teksten schrijven
 • Corresponderen
 • Het coachen van schrijvers
 • Het schrijven van effectieve
 • offertes

  Trainingen op het gebied van mondelinge communicatie:

 • Presentatietechniek
 • Vergaderen
 • Adviseren
 • Klantgericht werken
 • Klantgericht telefoneren
 • Individuele begeleidingstrajecten:

 • Schrijfbegeleiding
 • Functioneren en communiceren